Virtuaalinen Kouluratsujen Laatuarvostelu

Ota yhteyttä

KRL ylläpito / Vibaja
vibaja@sudenmarja.org

Pisteytys ja palkinnot

KRL:n laatuarvostelutilaisuus on kokonaisvaltainen ja haastava arviointitapahtuma. Täysien pisteiden saaminen arvostelussa ei ole helppoa, ja siksi jo III-palkinto on hyvä saavutus. Tällä sivulla on selvennetty pisteytyksen ja palkintojen määräytymisen periaatteita.

KRL:n laatuarvostelutilaisuudessa jokaisen hevosen arvostelee kaksi eri tuomaria. Tuomarien hevoselle antamista pisteistä lasketaan keskiarvo, joka on arvosteltavan hevosen lopullinen kokonaistulos.

Tuomarit arvostelevat hevosen valmiin arvostelukaavakkeen mukaisesti. Kaavake on jaoteltu kuuteen eri osa-alueeseen: hevosen kilpailumenestykseen, rakenteeseen, luonteeseen, sukutauluun, www-sivuun ja valmennusmerkintöihin. Jokaisen eri osa-alueen pisteytys on omanlaisensa, eikä millään tavalla verrannollinen muiden osa-alueiden pisteisiin. Hevosen kokonaistulos määräytyy sen perusteella, kuinka monta prosenttia hevonen arvostelussa saa kunkin osa-alueen maksimipisteistä.

Kilpailumenestyksellä on suurin painoarvo, ja siitä saadut pisteet muodostavat 40 % hevosen kokonaistuloksesta. Rakenneosion pisteet muodostavat kokonaistuloksesta 20 % ja muiden osa-alueiden pisteet kukin 10 %. Esimerkiksi hevonen, joka saa arvostelussa 80 % kilpailumenestyksestä, 70 % rakenteesta ja 60 % jokaisen muun osa-alueen maksimipisteistä, saa kokonaistulokseksi laskennallisesti 70 %. Kokonaistuloksen laskee arvostelukaavakkeeseen upotettu PHP-skripti, joten inhimillisistä laskuvirheistä ei ole vaaraa.

Saadakseen hyväksytyn tuloksen laatuarvostelussa hevosen on saatava kokonaistulokseksi vähintään 65 %. Yli 65 prosentin tulos oikeuttaa hevosen III-palkinnolle, yli 80 prosentin tulos II-palkinnolle ja yli 90 prosentin tulos I-palkinnolle. Pisterajat ovat tiukat, ja jo III-palkinto on erittäin hyvä saavutus.

90-100% - I palkinto
80-89% - II palkinto
65-79% - III palkinto